Robert Normann-museet åpnet 20. august 2009

Ordfører Jan Engsmyr klipper over en gitarstreng og erklærer
Robert Normann-museet for åpnet.

Designer Ole Dørje viser ordfører Jan Engsmyr
noen av de eldste bilder av Robert Normann, som er scannet inn og forstørret.

Ordfører Jan Engsmyr signerer museets gjestebok.
- Fantastisk. En berikelse for byen, sa Engsmyr i sin tale.